Aistit

6 aistin puutarhaa® voidaan kutsua myös moniaistiseksi puutarhaksi. Aistien, ekologian ja omien kokemusten tuoma sinfonia rauhoittaa kiireistä. Se lisää myös kykyä nauttia käsillä olevasta hetkestä ja suhde luontoon vahvistuu. Puutarhan tuoma ilo välittyy kaikille elämän osa-alueille.